Κτηματολόγιο
Συνάντηση για το Κτηματολόγιο

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

 

O βουλευτής Περιφέρειας Αττικής κ. Γεώργιος Βλάχος, επισκέφθηκε τα γραφεία του Εθνικού Κτηματολογίου, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο κ. Βύρωνα Νάκο και τη διευθύνουσα σύμβουλο κα. Χριστίνα Κλωνάρη.

 

Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου, που στην προσπάθειά του να δηλώσει την ακίνητη περιουσία του θα πρέπει να τρέχει στις δικαστικές αίθουσες για να αποδείξει λάθη που σε πολλές περιπτώσεις έχουν κάνει οι υπάλληλοι του Εθνικού Κτηματολογίου.

 

Συγκεκριμένα, ο κ. Βλάχος έθεσε τα παρακάτω θέματα:

 

Η δικαστική επίλυση δεν πρέπει να γίνεται εκτός των ορίων των Δήμων, διότι προκαλεί τεράστια ταλαιπωρία, και οικονομική επιβάρυνση αφού δεν έχει υπολογιστεί ο παράγοντας της γεωγραφικής διασποράς των διαφόρων γεωτεμαχίων κάθε ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να πρέπει να παρευρεθεί σε εκδικάσεις πολλές διαφορετικές ημέρες, σε διαφορετικές τοποθεσίες και πιθανό να εκδικαστούν ενστάσεις του την ίδια ημέρα από διαφορετικές επιτροπές.

 

Δεν έγινε κύρωση δασικών χαρτών όπως έπρεπε βάσει νόμου πριν την ανάρτηση του Κτηματολογίου. Παρόλα αυτά η Διεύθυνση Δασών π.χ. Ανατολικής Αττικής, διεκδικεί γη βάσει δασικού χαρακτήρα, χωρίς να είναι αρμόδια η μελέτη της Κτηματογράφησης να γνωμοδοτήσει για οτιδήποτε άλλο, πέρα από την κυριότητα. Η συγκεκριμένη διαδικασία, θα πρέπει να παγώσει έως ότου ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες, αφού η ΕΚΧΑ ΑΕ, δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα να προβαίνει σε καταχωρίσεις περί τον δασικό ή μη χαρακτήρα εδαφοτεμαχίου. Η αρμοδιότητα αυτή, ανήκει αποκλειστικά στη δασική υπηρεσία, εκφράζεται δε είτε με ατομικό χαρακτηρισμό κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.998/1979, είτε με ανάρτηση δασικών χαρτών για ευρύτερες περιοχές. Επομένως, η εκδίκαση των ενστάσεων στο Κτηματολόγιο σε σχέση με το δασικό χαρακτήρα, θα πρέπει να παραπεμφθεί στους δασικούς χάρτες κατά απόλυτη αρμοδιότητα. Ακόμη, εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας κατά την εκδίκαση των ενστάσεων, όπως ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος –υπό προϋποθέσεις- έναντι του Δημοσίου.

 

Υπάρχει άγνοια για το περιεχόμενο των εισηγήσεων των μελετητών μέχρι την εκδίκαση, ενώ θα μπορούσαν ενιστάμενοι και επηρεαζόμενοι να γνωρίζουν από πριν και να έχουν προετοιμαστεί (π.χ. να έχουν έρθει σε συμφωνία). Δεν έχει γίνει καταχώρηση και επεξεργασία των διορθώσεων, με αποτέλεσμα να αποστέλλονται τα ίδια λανθασμένα στοιχεία. Δίνονται λάθος γείτονες ή γείτονες που έχουν πουλήσει το ακίνητο ή αποβιώσαντες. Οι επηρεαζόμενοι δικαιούχοι, λαμβάνουν αντίγραφο της ένστασης από τους ενιστάμενους, το οποίο συχνά δεν αναγράφει άλλες χρήσιμες πληροφορίες πέρα από ονοματεπώνυμο, ΚΑΕΚ και αρ. πρωτοκόλλου και χωρίς τα συνημμένα έγγραφά της, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν για ποιο λόγο επηρεάζονται τα δικά τους δικαιώματα και πρέπει να παρευρεθούν στις εκδικάσεις. Οι ιδιοκτήτες επίσης, δεν γνωρίζουν αν πρέπει να εκδώσουν τοπογραφικό με συντεταγμένες ή αν πρέπει να απευθυνθούν σε δικηγόρο.

 

Ρυμοτομούμενες εκτάσεις όπου δεν έχει γίνει πράξη αναλογισμού, έχει αποδοθεί η κυριότητα στο Δήμο χωρίς να γνωρίζουν οι πολίτες με βεβαιότητα αν έχει σημειωθεί από τον μελετητή η εκκρεμότητα της πράξης αναλογισμού και τα στοιχεία του πολίτη ώστε να κληθεί από τον Δήμο όταν χρειαστεί.

 

Το θέμα του κόστους του Κτηματολογίου είναι πολύ μεγάλο: Πάγιο τέλος: 35/20 ευρώ, Υποβολή αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης 5 ευρώ, Ανταποδοτικό τέλος μετά το πέρας της Κτηματογράφησης 1‰ επί της αντικειμενικής αξίας -20.000 ευρώ, τέλος 1‰ υπέρ Κτηματολογίου σε κάθε μεταγραφή συμβολαίου.

 

Οι ανάδοχοι μελετητές των περιοχών υπό κτηματογράφηση σε πολλές περιπτώσεις και προκειμένου να συμπιέσουν τα κόστη τους, δεν αφιερώνουν χρόνο για τις εξωτερικές αποτυπώσεις και τις επιτόπιες αυτοψίες με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τη μη σωστή τοποθέτηση των ορίων των γεωτεμαχίων και οικοπέδων, γεγονός καταστροφικό για τους ιδιοκτήτες για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα ο πολίτης δεν είναι μηχανικός για να κατανοήσει τη λανθασμένη τοποθέτηση των ορίων της ιδιοκτησίας του, παρά μόνο αναγνωρίζει αν συμφωνεί με το εμβαδό αυτής. Συνέπεια του ανωτέρω είναι η μελλοντική ταλαιπωρία, οικονομική και χρονοβόρα διαδικασία για τη διόρθωση και τη σωστή τοποθέτηση της ιδιοκτησίας του. Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των ορίων χρειάζεται μια πολυσύνθετη τεχνική και νομική υποστήριξη στα αρμόδια δικαστήρια. Αιτία αυτών είναι να παρατηρείται πληθώρα ενστάσεων από τους πολίτες κατά τη διαδικασία ανάρτησης και αναπόφευκτα θα πρέπει να αποδεικνύουν το αυταπόδεικτο δικαστικά γιατί αυτή είναι η διαδικασία της κτηματογράφησης μιας περιοχής νομικά.

 

Το κτηματολόγιο και οι πληροφορίες που κατέχει, είναι δικαίωμα των πολιτών και πρέπει να τους προσφέρονται δωρεάν μέσα από κατοχυρωμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες προκειμένου να προβαίνουν σε διορθώσεις των ιδιοκτησιών τους.

 

Δυνατότητα ανάδειξης λαθών και στη φάση της εκδίκασης των ενστάσεων με κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες όπως: τοπογραφικό από μηχανικό με ακριβείς συντεταγμένες, έγγραφες μαρτυρίες γειτόνων για την ιδιοκτησία του ακινήτου κ.α.

 


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS