Κτηματολόγιο
Το αλαλούμ της κτηματογράφησης στο Κορωπί

Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

 

Το αλαλούμ που έχει προκαλέσει η κτηματογράφηση στο Κορωπί αναλύεται στην παρακάτω ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κρωπίας. Αυτά που συμβαίνουν είναι απίστευτα, σύμφωνα με την Κτηματολόγιο Α.Ε σε σύνολο 120.000 δικαιωμάτων στο Δήμο υπήρξαν 90.000 ανεντόπιστες ιδιοκτησίες! Επίσης, στο σύνολο των τριών Δήμων Κρωπίας, Μαρκοπούλου, Βάρης-Βούλας –Βουλιαγμένης έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηματολόγιο Α.Ε., 25.000 ενστάσεις εκ των οποίων οι 16.000 αφορούν το Δήμο Κρωπίας, καθώς και 5.000 διορθώσεις εκ των οποίων οι 3.500 αφορούν στα διοικητικά όρια του Δήμου.

 

Στην 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας, της 19ης Μαΐου 2017, ψηφίστηκε ομόφωνα και έλαβε αριθμό απόφασης 123/2017, το ακόλουθο ψήφισμα :

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας διαμαρτύρεται έντονα για την ταλαιπωρία που υφίσταται η πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης της περιοχής και με κίνδυνο να βρεθούν χιλιάδες ιδιοκτήτες στις δικαστικές αίθουσες, με δυσβάστακτο κόστος, και μάλιστα σε μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης.

 

Κατά τη συνάντηση με την εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε. παρουσία του Προέδρου κου Νάκου, της Δν/σας συμβούλου κας Κλωνάρη, Δ/ντων της Τεχνικής και Νομικής Υπηρεσίας της Κτηματολόγιο Α.Ε. καθώς και του επιβλέποντος κτηματογράφησης, εκτέθηκαν από  το Δήμαρχο Δημήτρη Κιούση, εκτενώς, όλα τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί και ταλαιπωρούν χιλιάδες ιδιοκτήτες του Δήμου μας. Μεταξύ των άλλων , παρουσιάστηκαν προβλήματα και σε ιδιοκτήτες που ενώ είχαν υποβάλει πλήρεις φακέλους το 2008 στις αρχικές δηλώσεις, κλήθηκαν να επανυποβάλουν τα ίδια στοιχεία και στην ανάρτηση της Β’ φάσης του 2016.

 

Από την Κτηματολόγιο Α.Ε αναφέρθηκε ότι σε σύνολο 120.000 δικαιωμάτων στο Δήμο μας υπήρξαν 90.000 ανεντόπιστες ιδιοκτησίες. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να συμβεί, μόνο σε κακή οργάνωση της διαδικασίας θα μπορούσε να αποδοθεί. Εμείς, αμφισβητούμε το προαναφερόμενο μέγεθος ανεντόπιστων ιδιοκτησιών, και την έλλειψη στοιχείων των φακέλων αφού θεωρούμε ότι κατά την μεταφορά τους το 2015, από το Κορωπί στην Κτηματολόγιο Α.Ε., συνέβη κάτι ανεξήγητο! Τούτο ζητάμε να πληροφορηθούμε…

 

Στο σύνολο των τριών Δήμων (Κρωπίας, Μαρκοπούλου, Βάρης-Βούλας –Βουλιαγμένης) έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηματολόγιο Α.Ε., 25.000 ενστάσεις εκ των οποίων οι 16.000 αφορούν το Δήμο Κρωπίας, καθώς και 5.000 διορθώσεις εκ των οποίων οι 3.500 αφορούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας. Τούτος ο αριθμός καταδεικνύει την «ποιότητα» επεξεργασίας των στοιχείων.

 

Ο Δήμος μας από τις 27-03-2017 είχε ζητήσει οι εκδικάσεις των ενστάσεων να γίνονται σε Δημοτικά κτίρια, εντός της πόλης του Κορωπίου, κατάλληλα για έως και 10 παράλληλες συνεδριάσεις επιτροπών. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό από τα μέλη των επιτροπών λόγω χαμηλής αποζημίωσης αυτών. Η απάντηση της Κτηματολόγιο Α.Ε. ήταν ότι οι επιτροπές ορίζονται από την Ανεξάρτητη Αρχή και δεν έχουν αρμοδιότητα. Είναι δε στην διακριτική ευχέρεια του Προέδρου σε συμφωνία με τα υπόλοιπα μέλη η επιλογή του τόπου και του χρόνου εκδίκασης των ενστάσεων. Στην προσπάθεια επίλυσης του θέματος, ο Δήμαρχος παρέστη και στην ενημέρωση στο Δικηγορικό σύλλογο προς τα μέλη των επιτροπών και παρόλο που  απαίτησε να γίνονται οι εκδικάσεις στο Κορωπί, η άρνησή τους  ήταν ομόφωνη, αν και προτάθηκαν διευκολύνσεις.

 

Πολλά προβλήματα έχει δημιουργήσει με δηλωθέντα δικαιώματα και η Ιερά Μονή Πετράκη τα οποία ταλαιπωρούν, άνευ λόγου, τους ιδιοκτήτες, καθότι υπάρχουν στοιχεία μεταβιβάσεων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ) και στο Εθνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) όπου φυλάσσονται πληροφοριακά στοιχεία της εκποίησης μοναστηριακής περιουσίας και της Εθνικής Τράπεζας που συμμετείχε στην διαδικασία.

 

Με το παρόν ομόφωνα ψήφισμα, ΖΗΤΑΜΕ για τις μη προσδιορισμένες εκδικάσεις πινακίων από τις επιτροπές, την αναβολή τους έως ότου για τις υπολειπόμενες ενστάσεις γίνει ανάρτηση των προτάσεων του αναδόχου από την Κτηματολόγιο Α.Ε. στο διαδίκτυο ώστε να υπάρχει η βέλτιστη προετοιμασία των ιδιοκτητών κατά την εκδίκαση των ενστάσεων τους και τούτο γιατί η προθεσμία των 10 ημερών για την υποβολή στοιχείων δεν είναι επαρκής. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι ταυτόχρονα συζητούνται ενστάσεις σε 4 διαφορετικά σημεία των Αθηνών, όπου ενδεχομένως, θα πρέπει  οι πολίτες να παρευρίσκονται  ως ιδιοκτήτες  κατά την εκδίκαση της ένστασης τους, παράλληλα όμως και ως  όμοροι, κληθέντες από άλλους ενιστάμενους. Τέλος, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα αντίγραφο της εισήγησης, που θα δίδεται στον ενιστάμενο, για να μην υποχρεώνεται την ώρα εκείνη να την φωτογραφίζει ή να την φωτοτυπεί»

 


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS