ιατρικά θέματα
Ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος

Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

 

Ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία για την υγεία κάθε γυναίκας. Πρόκειται για μια απλή, ανώδυνη εξέταση ρουτίνας που περιλαμβάνει μια σειρά εξετάσεων και κλινικών παρατηρήσεων που στοχεύουν στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και προστασία της γυναίκας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κάθε ηλικιακή ομάδα έχει τις δικές της ανάγκες και ιδιαιτερότητες γεγονός που θέτει τον γνώμονα για τη σωστή διαχείριση και τον προγραμματισμό του ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου. Ιδανικά, η επίσκεψη στο γυναικολόγο δε θα πρέπει να είναι συνυφασμένη με την εμφάνιση κάποιου προβλήματος αλλά να αντιπροσωπεύει ένα δώρο που οφείλουμε όλες οι γυναίκες να κάνουμε στον εαυτό μας σε ετήσια βάση.

 

Με την έναρξη της περιόδου και οπωσδήποτε με την έναρξη της σεξουαλικής ζωής ενός έφηβου κοριτσιού κρίνεται απαραίτητη η πρώτη επίσκεψη στο γυναικολόγο έτσι ώστε το κορίτσι να εξοικειωθεί με τον γιατρό, να ενημερωθεί άρτια για διάφορα γυναικολογικά ζητήματα όπως η αντισύλληψη, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, να λύσει απορίες γύρω από τη λειτουργία του σώματος της με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας σχέσης  εμπιστοσύνης με τον γυναικολόγο της. Πρόκειται για μια ουσιαστική σχέση που ακολουθεί τη γυναίκα σε διαφορετικές φάσεις της ζωής της, από την αναπαραγωγική ηλικία έως και την εμμηνόπαυση.

 

Ο γυναικολογικός έλεγχος εξατομικεύεται και προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και τις ανάγκες της εκάστοτε γυναίκας.

 

Ένας τυπικός γυναικολογικός έλεγχος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

Ιστορικό: Στην πρώτη επίσκεψη πραγματοποιείται η λήψη λεπτομερούς ατομικού και οικογενειακού ιστορικού όπου επισημαίνονται τυχόν καταστάσεις που αφορούν την υγεία της γυναίκας και δυνητικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα. Η λήψη ιστορικού είναι υψίστης σημασίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές επισκέψεις.

 

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στην γυναίκα να ενημερωθεί με επιστημονικό τρόπο γύρω από θέματα που αφορούν στην σωματική υγιεινή, στη φυσιολογία του καταμήνιου κύκλου, στην αντισύλληψη, στις διαταραχές της εμμήνου ρύσεως ενώ συνάμα λαμβάνει ορθές πληροφορίες σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τον εμβολιασμό κατά του HPV.

 

Τεστ Παπανικολάου: To Τεστ Παπανικολάου αποτελεί μια απαραίτητη εξέταση που αφορά όλες τις γυναίκες. Η ηλικία έναρξης είναι τα 21 έτη σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες. Παραταύτα η ηλικία έναρξης αλλά και η συχνότητα επανάληψης πρέπει να ορίζεται από το γυναικολόγο κατά περίπτωση. Συνήθως συστήνεται ετήσια επανάληψη. Πρόκειται για μια απλή, γρήγορη, ανώδυνη και ασφαλή μέθοδο εργαστηριακής διερεύνησης του τραχήλου της μήτρας. Ο κύριος σκοπός του τεστ είναι αφενός η ανίχνευση αλλοιώσεων που δυνητικά μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (ιός ανθρώπινων κονδυλωμάτων HPV, προκαρκινικές αλλοιώσεις) και αφετέρου ο έλεγχος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Η λήψη γίνεται οποιαδήποτε ημέρα του κύκλου εκτός περιόδου και απαιτείται διάστημα 2-3 ημερών αποχής από την σεξουαλική δραστηριότητα.

 

Εκτός από τον συμβατικό τρόπο λήψης του Τεστ Παπανικολάου, υπάρχει επιπρόσθετα το Τhin Prep Tεστ Παπ (κυτταρολογία υγρής φάσης). Το δείγμα λαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο όπως το κλασσικό τεστ Παπ, απλά τα κύτταρα τοποθετούνται σε φιαλίδιο με μονιμοποιητικό υγρό διάλυμα. Για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, σήμερα επίσης υπάρχει και το τεστ ανίχνευσης των ιών HPV που μπορεί να γίνει μόνο του είτε σε συνδυασμό με το τεστ Παπ.

 

Κολποσκόπηση: Η εξέταση αυτή γίνεται στην γυναικολογική καρέκλα, συνήθως σε συνέχεια του τεστ Παπανικολάου, με το κολποσκόπιο. Πρόκειται για μια ανώδυνη διαδικασία κατά την οποία ο γυναικολόγος, υπό μεγέθυνση, ελέγχει τον τράχηλο της μήτρας, τον κόλπο και το αιδοίο. Κρίνεται αναγκαία κυρίως στις περιπτώσεις εκείνες που ανευρίσκονται παθολογικά ευρήματα στο τεστ Παπανικολάου, μετά από τη διάγνωση δυσπλασιών ή φλεγμονών του τραχήλου της μήτρας καθώς και σε αλλοιώσεις του αιδοίου και του κόλπου. Ενδέχεται να συνδυαστεί με λήψη βιοψιών, εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο, έτσι ώστε να εξεταστούν και ιστολογικά οι ύποπτες περιοχές.

 

Υπερηχογράφημα: Πρόκειται για μια εξίσου απλή, μη επεμβατική και ανώδυνη εξέταση που δεν επιβαρύνει με ακτινοβολία τη γυναίκα. Επιτυγχάνεται η οπτική απεικόνιση και ελέγχεται η ανατομία των έσω γεννητικών οργάνων (μήτρα, ενδομητρική κοιλότητα, ωοθήκες) προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές παθολογικές καταστάσεις όπως κύστεις ωοθηκών, ινομυώματα, πολύποδες ενδομητρίου αλλά και ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας όπως η δίκερος μήτρα. Επιπρόσθετα συμβάλει καθοριστικά στην διερεύνηση της γονιμότητας, των διαταραχών περιόδου, του πυελικού άλγους και της δυσμηνόρροιας. Το γυναικολογικό υπερηχογράφημα μπορεί να διενεργηθεί είτε διακοιλιακά, είτε διακολπικά. Αυτό εξαρτάται από το αν η γυναίκα είναι σεξουαλικά ενεργή. Στην περίπτωση αυτή προτιμάται το διακολπικό υπερηχογράφημα κυρίως λόγω της υψηλότερης ευκρίνειας που διαθέτει. Για την διενέργεια του γυναικολογικού υπερηχογραφήματος δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.

 

Αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση, επισκόπηση : Περιλαμβάνει την επισκόπηση των έξω γεννητικών οργάνων καθώς και την ψηλάφηση (διαμέσου του κόλπου) της μήτρας και των ωοθηκών. Σκοπός της εξέτασης είναι να αποκλειστούν παθολογικές καταστάσεις όπως φλεγμονές, συγγενείς ανωμαλίες, τοπικές βλάβες. Πολλές φορές η διάγνωση μπορεί να τεθεί αποκλειστικά μέσω της αμφίχειρης γυναικολογικής εξέτασης και επισκόπησης.

 

Επισκόπηση, ψηλάφηση μαστών: Γίνεται με σκοπό την ανεύρεση ύποπτων μορφωμάτων στο μαστό. Ανάλογα με τα ευρήματα η γυναίκα παραπέμπεται σε ειδικό μαστολόγο, αφού πρώτα πραγματοποιηθεί περαιτέρω έλεγχος με μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστών αλλά ακόμη και μαγνητική τομογραφία, όπου κρίνεται απαραίτητο. Η ψηλάφηση των μαστών θα πρέπει να γίνεται ιδανικά μετά το τέλος της περίοδου. Παράλληλα, εξαιρετικής σημασίας είναι η εκπαίδευση της γυναίκας στην αυτοεξέταση-αυτοψηλάφηση του μαστού της. Είναι πολύ σημαντικό η κάθε γυναίκα να γνωρίζει καλά το μαστό της και να είναι εξοικειωμένη με τη φυσιολογική μορφολογία του μαστού της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθεί έγκαιρα οποιαδήποτε αλλαγή (ψηλάφηση μάζας, έκκριση υγρού από τη θηλή, οίδημα) και να απευθυνθεί άμεσα και έγκαιρα στο γυναικολόγο της.

 

Μαστογραφία: Η μαστογραφία απαραίτητα συμπληρώνει τον κλινικό έλεγχο της γυναίκας. Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες η ηλικία έναρξης της μαστογραφίας ορίζεται ανάμεσα στα 40 με 49 έτη και εξατομικεύεται κατά περίπτωση. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα συστήνεται επανάληψη κάθε ένα ή δύο έτη. Από 50 ετών και άνω συστήνεται ετήσιος προληπτικός έλεγχος .

 

Έλεγχος για οστεοπόρωση: Aφορά είτε γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση είτε γυναίκες που για άλλους ιατρικούς λόγους  έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν οστεοπόρωση. Περιλαμβάνει την μέτρηση οστικής πυκνότητας που πρέπει να ξεκινάει στην ηλικία των 65 ετών καθώς και τη μέτρηση των επιπέδων στο αίμα της βιταμίνης D.

 

 

Αγαπήστε το σώμα σας και μην αμελείτε τον ετήσιο προληπτικό γυναικολογικό σας έλεγχο σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα και αν ανήκετε!

 

Η πρόληψη χαρίζει υγεία και μακροζωία !

 

Μαρία Χαραμαντά 

Μαιευτήρας – Χειρουργός - Γυναικολόγος

 


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS