Βάρη
Κωνσταντέλλος εναντίον ΠΑΚΟΕ

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023   Μεσογιανες.γρ Mesogianews.gr

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είναι διατεθειμένος να σύρει στα δικαστήρια το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) μετά τις αναλύσεις που δημοσίευσε στις 10 Μαρτίου για την ακαταλληλότητα των υδάτων στον όρμο της Βουλιαγμένης.

Αμέσως μετά (13 Μαρτίου) τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων από το ΠΑΚΟΕ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για εκβιαστικές πρακτικές αφού το ΠΑΚΟΕ παρουσίασε σειρά μετρήσεων, συμπτωματικά μόνο στις περιοχές όπου εκτελούνται τα έργα για την κατασκευή της μαρίνας. Επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ΠΑΚΟΕ πήρε 25 δείγματα δηλαδή σχεδόν κάθε 30 μέτρα, κάτι που δεν είναι στις πάγιες τακτικές του.

Ο κ. Κωνσταντέλλος δήλωσε τα εξής «Το ΠΑΚΟΕ έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς υπάρχει πληθώρα καταγγελιών για εκβιαστικές πρακτικές, ενώ το θέμα έχει απασχολήσει και τη δικαιοσύνη όταν σειρά δημάρχων της Στερεάς Ελλάδας κατήγγειλαν ευθέως πως το ΠΑΚΟΕ τους εκβίαζε και έβγαζε το νερό ακατάλληλο. Στο δικό μας Δήμο έχουμε δει κατ’ επανάληψη μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ που δεν συνάδουν με τις αντίστοιχες μετρήσεις πιστοποιημένων κρατικών φορέων ενώ παράλληλα ο Δήμος έχει δεχτεί προτάσεις για συνεργασία με τον φορέα με οικονομικά ανταλλάγματα, χωρίς προφανώς να έχουμε ανταποκριθεί ποτέ θετικά σε καμία. Δηλώνουμε απερίφραστα πως δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να δυσφημίσει το Δήμο μας με ψεύδη και κατασκευασμένα μυθεύματα οδηγούμενος από αντιπολιτευτικά ή ακόμα και οικονομικά κίνητρα και θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο να προστατέψουμε την πόλη και τη φήμη της».

Σήμερα, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα, το ΕΛΚΕΘΕ, να διενεργήσει μετρήσεις. Οι μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ δεν συνάδουν με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ!

Ακολουθεί η σημερινή ανακοίνωση του Δήμου

«Μετά από μετρήσεις στα θαλάσσια ύδατα της πόλης μας, το ΕΛΚΕΘΕ κατέληξε στο ακόλουθο συμπέρασμα: «Δεν σημειώνονται τιμές που αποτυπώνουν μόλυνση των υδάτων κολύμβησης από κοπρανώδους προέλευσης μικροοργανισμούς σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 15/03/2023, μετά από αίτημα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), στα δείγματα νερού του διευρυμένου δικτύου των 13 σταθμών. Βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων και σύμφωνα με την με την ισχύουσα νομοθεσία (Οδηγία 2006/7/ΕΚ), τα εν λόγω ύδατα κατατάσσονται στην κατηγορία υδάτων κολύμβησης «εξαιρετικής ποιότητας».»

Η Δημοτική Αρχή ζήτησε από το ΕΛΚΕΘΕ, πιστοποιημένου επιστημονικού φορέα δημοσίου δικαίου να πραγματοποιήσει δειγματοληψία των υδάτων από τα σημεία που αναφέρονται σε δελτίο τύπου του ΠΑΚΟΕ και να ενημερώσει το Δήμο, με την πλέον έγκαιρη επιστημονική τεκμηρίωση για τα ευρήματα που την καθαρότητα των υδάτων στην πόλη μας και για την καταλληλότητα των ακτών για κολύμβηση. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παραδόθηκαν στο Δήμο σε μορφή τεχνικής έκθεσης (επισυνάπτεται) η οποία υπογράφεται από 3 (!!!) επιστήμονες, έναν θαλάσσιος γεωλόγο και 2 βιολόγους, περιγράφει τη μεθοδολογία, τα σημεία υδροληψίας, τις ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές, τις πιστοποιήσεις του κέντρου, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.

Η ολοκληρωμένη έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ είναι ξεκάθαρη και πλήρως καθησυχαστική και δείχνει πως η θάλασσα στις ακτές του Δήμου είναι εξαιρετικής ποιότητας. Παράλληλα όμως, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκειμένου να αποκαταστήσει τη δυσφήμιση που έχει υποστεί η πόλη από το ΠΑΚΟΕ και τους «πολιτικούς του συνοδοιπόρους», ζήτησε την προηγούμενη από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, την πλέον αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των υδάτων να προβεί άμεσα σε υδροληψίες των θαλάσσιων υδάτων εντός των ορίων της πόλης μας.

Σημειώνουμε πως τα αποτελέσματα του ΕΛΚΕΘΕ, μέσα από τα ευρήματα τους, αποκαλύπτουν σειρά αστοχιών στις υποτιθέμενες «μετρήσεις» του ΠΑΚΟΕ καθώς οι αναφερόμενες συντεταγμένες είναι ανακριβείς σε βαθμό που δεν προκύπτουν τα σημεία της δειγματοληψίας, οι αναφερόμενες τιμές μικροοργανισμών έχουν σημαντικές αντιφάσεις μεταξύ τους και τέλος, οι αναφερόμενες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το από 10 Μαρτίου δελτίου τύπου τους, στις 6 Μαρτίου, μετά από βροχοπτώσεις διάρκειας τριών ημερών όταν οι διεθνή επιστημονική μεθοδολογία αναφέρει πως οι υδροληψίες πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 72 ώρες μετά από την τελευταία βροχόπτωση.

Μετά το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το ΠΑΚΟΕ στις 10 Μαρτίου, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προέβει άμεσα σε ενέργειες για την προάσπιση της δημόσιας υγείας αλλά και την αποκατάσταση του κύρους και της φήμης της πόλης.

Απέστειλε στο ΠΑΚΟΕ εξώδικη πρόσκληση μέσω της οποίας ζήτησε την άμεση ανάκληση των δυσφημιστικών δημοσιευμάτων για την αποκατάσταση του κύρους της πόλης.

Ζήτησε από τους πλέον αρμόδιους και πιστοποιημένους φορείς, το ΕΛΚΕΘΕ και τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής υδροληψίες για να διαπιστωθεί η αλήθεια σχετικά με την καθαρότητα των θαλάσσιων υδάτων.

Προτίθεται, σε περίπτωση που το ΠΑΚΟΕ δεν ανακαλέσει τα δυσφημιστικά δημοσιεύματα να καταθέσει άμεσα μήνυση για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και τη συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση, και ταυτόχρονα να ζητήσει με αγωγή από το ΠΑΚΟΕ το ποσό των 2 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσαν τα δυσφημιστικά δημοσιεύματα.

Διαχρονικά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όντας θερινός προορισμός παγκόσμιας φήμης,  παρακολουθεί και ενημερώνεται διαρκώς για την ποιότητα των θαλασσιών υδάτων καθ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου ενώ όταν υπάρχει κάποιος λόγος αμφιβολίας, συνεργάζεται με πιστοποιημένους επιστημονικούς φορείς προκειμένου να πραγματοποιήσει έκτακτους ελέγχους.

Τέτοια περίπτωση ήταν οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Δήμο όταν οι περιοχή κινδύνεψε από την πετρελαιοκηλίδα που προκάλεσε το ναυάγιο του Αγία Ζώνη ΙΙ, και διαπιστώθηκε πως οι άμεσες ενέργειες του Δήμου με την πόντιση υδατοφράγματος μήκος 3,5 χιλιομέτρων προστάτεψαν τις ακτές της πόλης.

Μετρήσεις των υδάτων ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα και των έργων που πραγματοποίησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης όπως την κατασκευή του αγωγού ακαθάρτων στην Οδό Απόλλωνος της Δ.Ε. Βουλιαγμένης καθώς και την ανακατασκευή του δημοτικού ακινήτου που στεγάζει το κατάστημα «Ακτή» στην παραλία της Βουλιαγμένης, έργα που αποσόβησαν τις υπερχειλίσεις ακαθάρτων εντός του όρμου.

Σχετικά με την αναφορά του ΠΑΚΟΕ μέσω νέου δελτίου τύπου του στις 16 Μαρτίου ότι ο «σημερινός δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης να αποκαλεί το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. μη πιστοποιημένο οργανισμό, όταν ο ίδιος ως υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του 2014 είχε ζητήσει από το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. να κάνει μετρήσεις επί πληρωμή». Πράγματι ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου, τον Ιούνιο του 2011 παρασυρόμενος από ανακριβείς μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ για τα νερά της Λίμνης Βουλιαγμένης, ζήτησε έναντι αδράς αμοιβής νέες μετρήσεις από το ΠΑΚΟΕ για να μπορέσει να ενημερώσει το κοινό για τους υποτιθέμενους «κινδύνους για την υγεία των κολυμβητών» αλλά και τότε, όπως σήμερα, εντόπισε την αναξιοπιστία του κέντρου και δεν έδωσε συνέχεια στο θέμα. Οι καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ είχαν απασχολήσει τότε και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης προκαλώντας την ακόλουθη δήλωση του πρώην Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κασιδόκωστα, «Το ΠΑΚΟΕ που όπου δεν του δίνουν ελευθέρας την άλλη μέρα έχει κολοβακτηρίδια! Αρμόδιο είναι το Υπουργεία και όχι τα σωματειάκια!»

Ενδεικτικό τις πάγιας τακτικής του ΠΑΚΟΕ σε πολλούς δήμους της χώρας είναι το γεγονός πως στις 23 Ιουνίου 2016 ζήτησε από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οικονομική συνδρομή για συμμετοχή σε ενημερωτικές – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις χωρίς ποτέ όμως να λάβει θετική ανταπόκριση. Λίγα χρόνια μετά ξεκίνησε, σε σύμπραξη με τους πολιτικούς του οδοιπόρους την εκστρατεία δυσφήμισης της πόλης. Προσέφυγε στο ΣτΕ κατά του έργου ανακατασκευής της μαρίνας Βουλιαγμένης ενώ μέσω του επίσημου ενημερωτικού του εντύπου, το περιοδικό «οικο-νομία για το Περιβάλλον» δημοσιεύει σειρά δυσφημιστικών άρθρων συνοδευόμενα από φωτογραφίες με τους γνωστούς αντιπολιτευόμενους κάτοικους της περιοχής που αντιμάχονται τη Δημοτική Αρχή με μένος, δυσφημίζοντας την πόλη μας.

Με προσήλωση στην αποστολή της για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής και την απόλυτη προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης μας, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συνεχίσει τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας των υδάτων της θαλάσσιας ζώνης όταν οι συνθήκες το απαιτούν με πιστοποιημένους φορείς που διαθέτουν το απαιτούμενο κύρος και επιστημονική επάρκεια.»

 

Ακολουθεί η απάντηση του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στις 16 Μαρτίου

«Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στα 44 χρόνια λειτουργίας του δεν εμπλέκεται σε κομματικές διαμάχες της κεντρικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στρατεύεται μόνο στη μάχη της προστασίας του περιβάλλοντος, γεγονός το οποίο έχει αποδείξει διαχρονικά και γι’ αυτό επιβιώνει με όλες τις κυβερνήσεις και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις.  

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. δεν είναι σύλλογος, αλλά αστικός, μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με δικά του εργαστήρια, πιστοποιημένα για την διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων ύδατος, αέρα, εδάφους, τροφίμων και μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ραδιενέργειας.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. συμμετέχει σε προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών και της Ε.Ε.

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που έγιναν στον όρμο Βουλιαγμένης στις 6 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκαν ΔΩΡΕΑΝ από επιστημονικό συνεργείο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., μετά από καταγγελίες κατοίκων και δημοσιοποιήθηκαν τα πλήρη επιστημονικά στοιχεία, με τις ακριβείς τοποθεσίες και ώρες των λήψεων των δειγμάτων. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. και απεστάλησαν σε όλους τους δήμους της χώρας και στο δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπως άλλωστε είναι η πρακτικής μας κάθε φορά.

Ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στην ανακοίνωσή του της 13ης Μαρτίου 2023, που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, παραδόξως αναφέρεται σε κολυμβητική περίοδο και μη κολυμβητική περίοδο. Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζουν στο δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ότι δεν είναι διαφορετικά τα νερά την καλοκαιρινή περίοδο και διαφορετικά τη χειμερινή περίοδο.

Καθαρά νερά σημαίνει υγεία για τους πολίτες όλες τις ημέρες του χρόνου, κάθε λεπτό και κάθε δευτερόλεπτο. Επίσης οι πολίτες που κολυμπούν το χειμώνα δεν είναι δεύτερης κατηγορίας άνθρωποι. Η διασφάλιση της υγείας τους αποτελεί προτεραιότητα για το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. Γι’ αυτό άλλωστε κάθε χρόνο τον Ιούνιο το ΠΑ.Κ.Ο.Ε δημοσιεύει τα αποτελέσματα μίας ευρείας έρευνας με 1.500 δείγματα κολυμβητικών υδάτων απ’ όλη την Ελλάδα, όπως αντίστοιχα δημοσιεύει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αποδεδειγμένα οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. εκείνη την περίοδο είναι 2,5 εκατομμύρια, ενώ στην αντίστοιχη ανακοίνωση του Υπουργείου η επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Ν. δεν ξεπερνά τις 10.000.  Αυτό αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη στην 44χρονη ιστορία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Όσον αφορά στην ως άνω ανακοίνωση του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και τις δηλώσεις του δημάρχου, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. τους καλεί να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα των δημοτών τους:

1) Πως είναι δυνατόν ο σημερινός δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης να αποκαλεί το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. μη πιστοποιημένο οργανισμό, όταν ο ίδιος ως υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του 2014 είχε ζητήσει από το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. να κάνει μετρήσεις «επί πληρωμή». Τότε ήταν πιστοποιημένος οργανισμός και σήμερα δεν είναι; Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έχει στη διάθεσή του τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

2) Ποιοι είναι οι δήμαρχοι, οι οποίοι δήθεν έχουν καταγγείλει το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για «εκβιαστικές πρακτικές», που αόριστα μιλά ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης;

3) Πόσα χρόνια χρειάζεται ο δήμαρχος για να ολοκληρώσει το έργο στο ρέμα Κόρμπι, όπου συντελείται δεκαετίες τώρα περιβαλλοντολογική καταστροφή και έχει γίνει στο παρελθόν εισαγγελική έρευνα; Γιατί επί των ημερών του έχουν σταματήσει τα έργα;

4) Ποιοι είναι οι «δήθεν εντολείς» στην έρευνα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για τους οποίους αόριστα μιλά ο δήμαρχος;

5) Με ποιον επιστημονικό τρόπο ο δήμαρχος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μετρήσεις του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. είναι «κατασκευασμένα μυθεύματα», όπως αναφέρει στην δήλωσή του;  

Για τα όσα αόριστα και αβάσιμα δήλωσε ο δήμαρχος περί «εκβιαστικών πρακτικών» κλπ., το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. άμεσα θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια σε βάρος του για τη διαφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων του.»


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS