δημοτικά
Γενικό Νοσοκομείο Αν. Αττικής το Ερασίνειο ;

Κυριακή 18 Ιουνίου 2017

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρωτοβουλία του Δήμου Κρωπίας για την αξιοποίηση του μεγάλου νοσοκομειακού συγκροτήματος, του  «Ερασίνειου Ογκολογικού», που βρίσκεται στη Λεωφ. Κορωπίου-Βάρης (οδός Σκοπευτηρίου) για τη λειτουργία του ως Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αττικής.

 

Μάλιστα η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία – μειοψήφησε η Λαϊκή Συσπείρωση) έχει ήδη αποσταλεί στα δημοτικά συμβούλια των όμορων Δήμων καθώς και Δήμων που βρίσκονται στην εμβέλεια κάλυψης αναγκών υγείας από το Γενικό Νοσοκομείο. Ο Δήμος Μαραθώνα και ο Δήμος Μαρκοπούλου έχουν ήδη απαντήσει θετικά ενώ αναμένονται και άλλες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων. 

 

Το 2005 συστάθηκε το διοικητικό συμβούλιο του «Ερασίνειου Ογκολογικού Νοσοκομείου» και αμέσως ξεκίνησαν οι εργασίες ανοικοδόμησης, με πλάνο να έχουν ολοκληρωθεί το 2009 και να λειτουργήσει το 2010. Όμως το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς έπαυσε η χρηματοδότηση και από τα τέλη του 2009 οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο έμειναν απλήρωτοι και ξεκίνησαν την επίσχεση εργασίας.

 

Βασικοί μέτοχοι του «Ερασίνειου Ογκολογικού Νοσοκομείου» ήταν/είναι η οικογένεια του μαιευτήρα Ν. Λοΐσιου, ο όμιλος Ρέστη και η Attica Ventures (η εταιρεία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου που ελέγχεται από την Attica Bank).

 

Η απόφαση 89/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας : Αποφασίζουμε «την υποβολή, δια της παρούσης, πρότασης αξιοποίησης ακινήτου με σκοπό την λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου Νοτιοανατολικής  Αττικής και Νότιας Αθήνας. Η ως άνω απόφαση να διαβιβαστεί στους Δήμους των Μεσογείων, της Νοτιοανατολικής Αττικής και της Νότιας Αθήνας, στην Περιφέρεια Αττικής και στο Υπουργείο Υγείας, και προτείνει την εξέταση συγκεκριμένου ακινήτου για την λειτουργία του ως άνω προαναφερόμενου, σε περιοχή του Δήμου Κρωπίας και ειδικότερα  πλησίον της  Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου. Το προτεινόμενο κτηριακό συγκρότημα 55.000 τ.μ είναι το γνωστό «ΕΡΑΣΙΝΕΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» ιδιωτικών συμφερόντων που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου μας, και δεν έχει λειτουργήσει έως σήμερα. Τούτο είναι δυναμικότητας 220 κλινών και μπορεί με εργασίες χαμηλού κόστους, σύμφωνα με την ενημέρωση των εκπροσώπων του, να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου (με δυνατότητα αύξησης ακόμα και του αριθμού κλινών κ.α.) και πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με δραστηριότητες οι οποίες αφορούν:

 

 • την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ)

   

 • τη παροχή υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Δ.Φ.Υ.) και περίθαλψης

   

 • την ανάπτυξη σύγχρονων μορφών υπηρεσιών υγείας,

   

 • την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων αγωγής Υγείας και Πρόληψης σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση,

   

 • την παροχή διοικητικών, οικονομικών, τεχνικών και πληροφορικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της ίδιας λειτουργίας του νοσοκομείου.      

   

Η πρόταση αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα αφού ήδη υφίσταται κτίριο ανενεργό, από τους ιδιώτες που έχουν επενδύσει. Πληροί πολλά από τα κριτήρια που θέτει η νομοθεσία για τη χωροθέτηση Γενικού Νοσοκομείου, είναι προσαρμοσμένη στη δεινή οικονομική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί και στα δημόσια οικονομικά ενώ ικανοποιεί παλαιότερες αποφάσεις συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης (Νομαρχία Αν. Αττικής, 2006-2010) αλλά και διαχρονικά δεσμεύσεις-υποσχέσεις κρατικών διοικήσεων-κυβερνήσεων. Η λειτουργία του θα βασιστεί στην μεταφορά κλινικών άλλων Νοσοκομείων της Αθήνας (υπερκορεσμένη περιοχή της Αθήνας και λειτουργία σε μικρές αποστάσεις  κλινικών ομοειδών αντικειμένων) όπως προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ Κορωπίου (322/2011) είχε προτείνει. Η Διοίκησή του θα είναι είτε δημόσια είτε θα ακολουθήσει πρότυπα άλλων κοινωφελών ιδρυματικών νοσοκομειακών φορέων συνεργασίας Ελληνικού Δημοσίου και ιδιωτών που θα περιλαμβάνει συμμετοχή και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ βαθμού, Δήμοι Νότιας Αθήνας, Μεσογείων και Λαυρεωτικής και Β΄ Βαθμού Περιφέρεια Αττικής) με διασφάλιση όλων των όρων επωφελούς προγραμματικής συμφωνίας-συμμετοχής όλων των φορέων, κρατικών, ιδιωτικών, αυτοδιοικητικών, χωρίς να αποκλείεται η απόκτηση και λειτουργία του, καθ’ ολοκληρία, από το Ελληνικό Δημόσιο (αμιγώς δημοσίου χαρακτήρα). Η παρούσα απόφαση θα  αποσταλεί στους Δήμους Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Παιανίας, Σπάτων - Αρτέμιδας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Γλυφάδας, Μαραθώνα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφερειάρχη Αττικής, τον Αντιπεριφερειάρχη Αν.Αττικής και στο Υπ. Υγείας καθώς και στους εκπροσώπους του Ερασίνειου Ογκολογικού Νοσοκομείου για  διαβούλευση  και επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (Ιδιωτών, Ελληνικό Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση) για τη λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου Αττικής.  Εξουσιοδοτεί επίσης, το Δήμαρχο Κρωπίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης της απόφασης, όπως αντίστοιχα να ενημερώσει και τα δημοτικά συμβούλια των άλλων Δήμων και τους αντίστοιχους Δημάρχους τους, ώστε και αυτοί σε συνεργασία να αναλάβουν, όλοι , από κοινού».  

 

 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης σε δήλωσή του αναφέρει : «είναι μια μεγάλη ευκαιρία η πρόταση αυτή  για την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε στείλει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας στα αντίστοιχα δημοτικά συμβούλια των όμορων Δήμων και των δήμων που βρίσκονται στην εμβέλεια κάλυψης των αναγκών της Ανατολικής Αττικής και της Νότιας Αθήνας προκειμένου να υπάρχει ενιαία στάση της αυτοδιοίκησης προς την Κυβέρνηση για την υλοποίηση αυτού του  μεγάλου  κοινωνικού αιτήματος. Κυριολεκτικά πρόκειται για μια μεγάλη απόφαση που θα σώσει ανθρώπινες ζωές και θα καλύψει μια απαράδεκτη αμέλεια της Ελληνικής Δημοκρατίας  σε μια κρίσιμη περιοχή που περιλαμβάνει το πρώτο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών,  δύο βασικά και σε συνεχή ανάπτυξη τουριστικά λιμάνια της χώρας (Ραφήνα και Λαύριο), σημαντικές τουριστικές παραλιακές περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους και Δήμους με μεγάλη τουριστική , και οικονομική σημασία και  με παράλληλη έντονη οικιστική ανάπτυξη. Ο Δήμος μας αγωνίζεται οργανωμένα πολλά χρόνια για αυτό το θέμα, με προτάσεις και λύσεις από το 2011 που είναι προσαρμοσμένες στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Σε αυτήν την πρωτοβουλία μας αναμένουμε υποστηρίξεις τόσο από τους Δήμους όσο και από την Περιφέρεια Αττικής. Μαζί θα απευθυνθούμε στην ηγεσία της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου». 


Από: Ο Ροζ γάτος
 Μακάρι να γίνει το συντομότερο δυνατό.
Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS