Υμηττός
Η ενημερωτική εκδήλωση για το Π.Δ. Υμηττού

Κυριακή 2 Αυγούστου 2020     Mesogianews    

Η 1η ενημερωτική εκδήλωση στο Δήμο Κρωπίας για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Επιπτώσεων και τις προτεινόμενες αλλαγές στο «νέο» Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας του Υμηττού (που έχει τεθεί σε διαβούλευση), πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο την Τετάρτη 29 Ιουλίου, με επιτυχία και ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου.

Το «νέο» Π.Δ. Υμηττού είναι πανομοιότυπο με το προηγούμενο Π.Δ. του 2010, για το οποίο οι Δήμοι είχαν προσφύγει στα δικαστήρια. Τον Αύγουστο του 2011 ο Δήμος Κρωπίας και ο Δήμος Παιανίας αλλά και ιδιώτες, είχαν καταθέσει αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ. Στη συνέχεια, έγινε προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο που το 2015 γνωμοδότησε θετικά αποκλειστικά και μόνο για τον Δήμο Κρωπίας, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2017 το ΣτΕ εξέδωσε την ακυρωτική απόφαση.

Στη συνάντηση της Τετάρτης, συμμετείχαν 47 εκπρόσωποι, μέλη συλλόγων και μηχανικών στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κορωπίου με τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας –χρήση μάσκας, έλεγχος και σήμανση περιορισμού θέσεων- ενώ τη ζωντανή μετάδοση παρακολούθησαν περισσότεροι από 250 πολίτες.

Τη διαδικασία διεύθυνε, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης μαζί με τους αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών, Νίκο Γιαννάκο και Παναγιώτη Πολίτη με την παρουσία της προέδρου του Δ.Σ Κρωπίας, Δήμητρας Μιχαιρίνα, των  αντιδημάρχων, Θοδωρή Γρίβα, Ανδρέα Ντούνη, Ελένη Αδάμ, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Κρωπίας, Αργυρώς Βήχου, των δημοτικών συμβούλων, Θεοφάνη Μιχαιρίνα, Κώστα Κιούση, Διονύση Κερατιώτη, Κωνσταντίνο Τσεβά και υποστηρικτικό, υπαλληλικό, επιστημονικό, τεχνικό προσωπικό, συνεργάτες του Δήμου Κρωπίας(Σπύρος Σιούντρης, Διευθυντής Τ.Υ Κρωπίας, Δημήτριος Μπλάτσιος, Σπύρος Κοσμάς, Χρήστος Χριστοδούλου, Ιωάννης Μπιλικιάν, Ιωάννης Κατιμερτζόγλου, Ηλίας Μπούσης). Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού(ΣΠΑΥ), Δήμαρχο Ελληνικού- Αργυρούπολης, Ιωάννη Κωνσταντάτο εκπροσώπησε ο Νίκος Κιούσης, ειδικός συνεργάτης.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας “άνοιξε” τη διαδικασία, με μια συνοπτική ιστορική ανασκόπηση από το 1977 έως το 2017 με σημεία επικέντρωσης της σκληρής κριτικής του στον καταργημένο πλέον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), στην ηγεσία του Υπ. Περιβάλλοντος ιδιαίτερα της περιόδου (2009-2011) αλλά και επι Κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Ενημέρωσε ότι αυτή τη φορά η πολιτική ηγεσία έχει «ευήκοα ώτα» και δεν υποτιμάει ή αποκλείει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αντιθέτως υπάρχει ανοιχτό πεδίο διαλόγου, σύνθεσης θέσεων και αιτημάτων με δίκαιο τρόπο, με διάθεση ρεαλιστικής αντιμετώπισης.

Ο κ. Κιούσης προέβη και σε κριτικές παρατηρήσεις. Θεωρεί ότι υπήρχε η δυνατότητα πριν τη δημόσια παρουσίαση και την έναρξη της διαβούλευσης και μάλιστα εντός θερινής περιόδου (σ.σ ακατάλληλη για τέτοιες εκκρεμείς υποθέσεις ενδιαφέροντος) να είχε προηγηθεί μια διαδικασία προεργασίας ώστε οι χάρτες να είναι ακριβείς, ιδιαίτερα ως προς τα διοικητικά όρια στην Ανατολική ζώνη του Υμηττού και στα «περάσματα από Α1 σε Α2». Για δε τα όρια της Νatura 2000 να έχουν την  επιστημονική τεκμηρίωση που απαιτείται και πλήθος άλλων επιμέρους στοιχείων που έχουν προωθηθεί στις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

Από τις τοποθετήσεις συλλόγων (οικισμών και ζωνών οικιστικών πυκνώσεων,  Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου, προσώπων και μηχανικών) αναδείχθηκαν, συμφωνίες και διαφωνίες, επιμέρους προτάσεις χωροθετήσεων και αντιμετώπισης ιδιοκτησιακών και άλλων θεμάτων αλλά και διάθεση κατανόησης της προσπάθειας ισορροπίας. Ισορροπίας  μεταξύ ατομικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής δράσης που ασκείται εδώ και δεκαετίες, αυθαίρετης δόμησης , δασικής προστασίας και ακεραιότητας του Υμηττού καθώς και παραδοσιακών δραστηριοτήτων, όπως το κυνήγι, η αγροτική-γεωργική δράση με την κατάλληλη κτιριακή/αποθηκευτική υποδομή, η μελισσοκομία ή άλλων δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, αθλητισμού, ψυχαγωγίας, επεξεργασίας ΑΕΕΚ (σε λατομικούς χώρους) κ.α.

Ο κ. Κιούσης επανέλαβε τις θέσεις τους για μια δίκαιη αντιμετώπιση της Ανατολικής πλευράς του Υμηττού που σε επίπεδο Δήμου Κρωπίας έχουμε, όπως είπε, σεβαστεί το Π.Δ Υμηττού του 2011 και δεν έχουμε καμία δημοτική εγκατάσταση παρά μόνο τα 3 δασικά πυροφυλάκια, ούτε κοιμητήρια, ούτε εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και φυσικά ούτε θέλουμε και στο μέλλον. Ρητή και ξεκάθαρη ήταν η αναφορά του Δημάρχου Κρωπίας στην απαγόρευση για ανάπτυξη εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στα διοικητικά όρια του Δήμου. Οι επιμέρους ρυθμίσεις που θέλει ο Δήμος Κρωπίας  αφορούν, είτε οικιστικές πυκνώσεις εντός της ζώνης Α1-Α2, είτε θέσεις, υπάρχοντος καταφυγίου, ζώνης αρχέγονης εκπαιδευτικής-επιστημονικής γεωργικής καλλιέργειας, αρχαιολογικής ενοποίησης και μνημειακής αναφοράς, αλλά και ένα κτίριο- υφιστάμενο- για τη δημιουργία Μουσείου Μνημείων της Φύσης (χλωρίδας-πανίδας) του Υμηττού στην μνήμη του αείμνηστου καθηγητή του ΕΚΠΑ, Σπύρου Λέκκα (σ.σ κοινό πλέον αίτημα του Δήμου Κρωπίας, του Κυνηγετικού Συλλόγου, της Συνεργασίας για τον Υμηττό που προτείνεται και στον ΣΠΑΥ).

Όπως επισήμαναν, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης αλλά και οι αντιδήμαρχοι, Νικόλαος Γιαννάκος και Παναγιώτης Πολίτης «θα πρέπει να γίνει επίσης σαφές ότι, η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και οι αποφάσεις του Συμβουλίου Της Επικρατείας, είναι αυτοί οι παράγοντες που καθορίζουν τα οριστικά όρια ισχύος κάθε προτεινόμενης ρύθμισης που εισηγείται το ΥΠΕΝ στο τροποποιημένο Π.Δ Προστασίας του Υμηττού. Σε κάθε περίπτωση οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου μας και όλο το επιστημονικό δυναμικό μας είναι προετοιμασμένοι για κάθε δίκαιη διεκδίκηση ή επαναχάραξη ζωνών βάσει της επιστήμης και της πραγματικότητας στα διοικητικά μας όρια».

Ο Δήμος κάλεσε όσους συμμετείχαν αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται για τον Υμηττό και την ουσιαστική προστασία του να καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις και προτάσεις τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  tykoropi@gmail.com ή mayor@koropi.gr

δείτε στο video, απόσπασμα από την ενημερωτική εκδήλωση, την ομιλία του Δημάρχου


Από: Κουπ(ι)άτος
 Πολύ σωστά αναφέρει το Mesogianews, ο νόμος είναι ίδιος με τον προηγούμενο της Μπιρμπίλης.
Από που πηγάζει η Συγκρατημένη Αισιοδοξία του Δημάρχου;
Χαίρομαι που έστω μετά από την παρέμβαση των πολιτικών μηχανικών Κορωπίου, ο Δήμαρχος αναγκάστηκε να πει πως άνα πάσα στιγμή θα προσφύγει στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.
Από: Αθηνά
 Ενώ ο κύριος Κιούσης διαφημίζει ότι 250 άτομα έβλεπαν σε live streaming την συνάντηση,γιατί δεν ανέβασε η δημοτική αρχή όλο το βίντεο ;
Μήπως για μην ακουστούν οι σωστές γνώμες από τους πολιτικούς μηχανικούς του Κορωπίου που η δημοτική αρχή ούτε τα ονόματα τους δεν έβαλε στην παραπάνω ανακοίνωση;
Όσο για το διάταγμα που έφερε αυγουστιάτικα η κυβέρνηση,αγαπητοί μου υπήρχε κάποτε ενα Π.Δ που στην Α ζώνη οικοδομούσες 150 τμ ,καθώς και στα 4000 τμ Β ζώνη αντίστοιχα 400 τμ.
Γιατί να μην επανέλθει ξανά;
Γιατί ο Δήμος να μην πατήσει στην επαναφορά του;
Από: ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΤΟΥΝΗ
 Η Κανονικότητα άργησε μια μέρα.
Δυστυχώς αποδείχτηκε με το χειρότερο τρόπο πως "εχθρός του κακού δεν είναι το καλό, αλλά το χειρότερο " που έρχεται.
Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS