Κορωπί
Άνοιξε το δημοτικό Γραφείο Απασχόλησης

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022   Μεσογιανες.γρ Mesogianews.gr

Μία νέα υπηρεσία που στόχο έχει την προώθηση της απασχόλησης και κατ’ επέκταση τη μείωση της ανεργίας, δημιουργήθηκε στον Δήμο Κρωπίας και λειτουργεί μέσω του ιστότοπου apasxolisi-koropi.gr, αλλά με τη φυσική υποστήριξη στα γραφεία που βρίσκονται Ανδρούτσου και Γκινοσάτη απέναντι από το Δημαρχείο της πόλης.

Το Γραφείο Απασχόλησης στοχεύει στην ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης προς τους πολίτες για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Επίσης προς τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους ή λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων, το γραφείο λειτουργεί υποστηρικτικά με την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

Μάλιστα, όπως εξηγεί ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μάκης Κιούσης, υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης ενός σωστά δομημένου βιογραφικού, αλλά παρέχονται και συμβουλές για μία επιτυχημένη συνέντευξη με σωστή διαχείριση του λόγου, απέναντι στον εκπρόσωπο της εταιρείας στην οποία μπορεί δυνητικά να προσληφθεί.


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS