Παιανία
Έφυγε ο εργολάβος της αποχέτευσης

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023   Μεσογιανες.γρ Mesogianews.gr

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκπτωσης του εργολάβου που είχε αναλάβει τα έργα αποχέτευσης της δημοτικής ενότητας Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας. Ο πλέον έκπτωτος εργολάβος εκτελούσε εργολαβία βάσει σύμβασης που είχε με την ΕΥΔΑΠ από τον Μάιο του 2019 με χρόνο ολοκλήρωσης τους 24 μήνες.

Δυστυχώς, παρ' όλες τις αλλεπάλληλες προσπάθειες για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σύμβασης, η ΕΥΔΑΠ αναγκάστηκε να κινήσει τις διαδικασίες έκπτωσης του εργολάβου, κυρίως, λόγω πλημμελών αποκαταστάσεων και καθυστερήσεων στην εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα οι δρόμοι των Γλυκών Νερών για μεγάλο χρονικό διάστημα να μοιάζουν βομβαρδισμένοι, με στοίβες από μπάζα, ανοιχτά χαντάκια κλπ.

Παρά τις αντιξοότητες και τις αντικειμενικές δυσκολίες, η ΕΥΔΑΠ, χάρη και στην πολύτιμη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει 42,5 από τα 57 χιλιόμετρα αγωγών του έργου.

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η ΕΥΔΑΠ δρομολογεί ήδη όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, το έργο της κατασκευής αποχετευτικού δικτύου.

Έχοντας ως μέλημα την ασφάλεια και τη συντομότερη - κατά το δυνατό - αποκατάσταση της καθημερινότητας των πολιτών, η ΕΥΔΑΠ:

Έχει προβεί σε αναλυτική καταγραφή και αποτίμηση της κατάστασης

Προβαίνει στην άμεση κατάχωση των αρχαιολογικών ευρημάτων, προκειμένου να αποκατασταθεί η αρχική κατάσταση των οδών

Παρακολουθεί καθημερινά και εντοπίζει άμεσα νέα σημεία που χρήζουν παρέμβασης

Αποκαθιστά, ήδη, με ίδια μέσα τις υφιστάμενες λακκούβες και καθιζήσεις.

 

Να επισημανθεί ότι, ήδη, με δικές της ενέργειες και πριν ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία έκπτωσης, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στην απομάκρυνση 257 τόνων μπαζών που βρίσκονταν διάσπαρτα στα Γλυκά Νερά και δυσχέραιναν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Μέχρι την κατάληξη των διαδικασιών ολοκλήρωσης του έργου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης της ΕΥΔΑΠ στο 1022 (ή 210 - 214 44 44) ή εναλλακτικά στο 1022@eydap.gr για να δηλώνουν τυχόν αστοχίες ή ελλιπείς αποκαταστάσεις στους δρόμους που έχουν εκτελεστεί και δεν έχουν ολοκληρωθεί εργασίες.


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS