Κορωπί
Μεταφέρθηκε το αρχαίο αναλημματικό τοίχος

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022   Μεσογιανες.γρ Mesogianews.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου οι εργασίες απόσπασης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης αρχαίου αναλημματικού τοίχου, ο οποίος αποτελεί τμήμα μεγάλου τεχνικού έργου των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων για τη διευθέτηση του ρέματος Ξερέα, στον αρχαίο δήμο των Παράλιων Λαμπτρών. Το έργο, μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία στην οποία συνέβαλε ο Δήμος Κρωπίας, εκτελέστηκε από την ΕΦΑΑΝΑΤ.

Επί της οδού Λουμπάρδας, κοντά στο αρχαίο φρέαρ του Αλυκού, αποκαλύφθηκε ο ισχυρός αναλημματικός τοίχος (κατεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ), σε μήκος 22,20μ. και σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης. Το ύψος του έφθανε τα 1,80μ και το πλάτος του τα 0,80μ. Διακρίνονται δύο οικοδομικές φάσεις. Η παλαιότερη φάση ανήκει στον 3ο αι. π.Χ., ενώ η υστερότερη κατά την οποία ο τοίχος ανυψώθηκε κατά 1μ. και ενισχύθηκε με λίθους και κονίαμα ως συνδετικό υλικό ανήκει στον 1ο - 2ο αι. μ.Χ..

Το τεχνικό έργο, στο οποίο εντασσόταν, αποτελείται από δύο παράλληλους αναλημματικούς τοίχους με απόσταση 13μ. μεταξύ τους, οι οποίοι συγκρατούσαν τις όχθες και διευθετούσαν την κοίτη. Το έργο αυτό συνέτεινε ώστε η κοίτη του Ξερέα να διατηρηθεί σχεδόν αναλλοίωτη στο χρόνο. Εντοπίσθηκε κατά τμήματα που εκτείνονται σε συνολικό μήκος 200μ. Στην παρόχθια ζώνη έχουν αποκαλυφθεί οικιστικά και ταφικά κατάλοιπα, όπως εκτεταμένο νεκροταφείο των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων (3ος-4ος αι.μ.Χ.) με κεραμοσκεπείς και κιβωτιόσχημους τάφους και μεγάλο αριθμό παιδικών ταφών.

Οι αρχαιότητες ήλθαν στο φως κατά τις εργασίες του αρχαιολογικού υποέργου που πραγματοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο της Πράξης “Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του Ρέματος Ξερέα, Δήμου Κρωπίας Αττικής” (ΕΠ 2007-2013 και 2014-2020).

Για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων και προκειμένου να υλοποιηθεί το σύγχρονο αντιπλημμυρικό τεχνικό έργο, αποφασίσθηκε από την ΕΦΑΑΝΑΤ η μεταφορά του αναλημματικού τοίχου σε κοινόχρηστο χώρο, που διέθεσε o Δήμος Κρωπίας πλησίον της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου. Η θέση, η οποία διαμορφώθηκε κατάλληλα, επελέγη καθώς αφενός μεν βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το ρέμα, αφετέρου δε επιτρέπει την τοποθέτηση του τοίχου παράλληλα με αυτό. Έτσι, και με την βοήθεια εποπτικού υλικού, θα γίνεται καλύτερα αντιληπτός από τον επισκέπτη ο ρόλος του τεχνικού αυτού έργου κατά την αρχαιότητα.

Η ευρύτερη περιοχή της Αγίας Μαρίνας ανήκει στον μεγάλο αρχαίο δήμο των Λαμπτρών Υπένερθεν, δηλαδή των Παραλίων Λαμπτρών, ο οποίος εκτεινόταν από τις κοιλάδες στο Κίτσι και στο Θήτι βορειότερα, έως την παραλία της Αγίας Μαρίνας στα νότια. Από το αρχαίο φρέαρ του Αλυκού προέρχεται σημαντική επιγραφή (440-430 π.Χ.) η οποία καταδεικνύει το σπουδαίο ρόλο των δημόσιων φρεάτων στην κοινωνική και οικονομική ζωή.


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS