περιβάλλον
Καθαρισμό οικοπέδων ή πρόστιμο

Σάββατο 22 Απριλίου 2023   Μεσογιανες.γρ Mesogianews.gr

Με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εγκρίνεται η με.αρ.20/2023 πυροσβεστική διάταξη για τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Συνοπτικά, οι ιδιοκτήτες, οι νομείς, οι επικαρπωτές, οι μισθωτές και οι υπομισθωτές

(α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων

(β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών και χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

(γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100μ. από τα όρια των περ. (α) και (β)

(δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα

θα πρέπει να προβούν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων μέχρι την 30η Απριλίου και την συντήρηση αυτού καθ΄ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Αν οι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν, ο Δήμος υποχρεούται να επιβάλλει πρόστιμο 50 λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ.

Κατά του προστίμου ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει ένσταση στον δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών. Εάν αυτή δεν γίνει αποδεκτή, εντός προθεσμίας πέντε ημερών ο δήμος θα προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά προτεραιότητα, βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.

Βέβαια, κάθε χρόνο επικαιροποιείται η ίδια πυροσβεστική διάταξη αλλά οι δήμοι δεν την εφαρμόζουν!

Δείτε εδώ το ΦΕΚ για την υπ’ αριθ. 20/2023 πυροσβεστική διάταξη


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS