παιδεία
Εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου στο ERASMUS

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021       Mesogianews

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KA1 «Σχολείο στην Ευρώπη», εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου, για επιμορφωτικούς λόγους, πήραν μέρος στο σεμινάριο «Επιτυχής αντιμετώπιση της πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας στην τάξη» με 23 ώρες διδασκαλίας (5 ημέρες κατάρτισης), που πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη από 23 έως 27 Αυγούστου.

Το πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία των σημερινών τάξεων και στις προκλήσεις που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να βρουν τον καταλληλότερο τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης.

Οι εκπαιδευτικοί έλαβαν μια εποικοδομητική και πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση που επικοινώνησαν στους συναδέρφους τους. Παράλληλα ήρθαν σε επαφή με το τι συμβαίνει σε άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, ποιες οι δυσκολίες, οι ενδοιασμοί και τα αποτελέσματα ποικίλων πρακτικών.

Σκοπός ήταν η απρόσκοπτη ενσωμάτωση των παιδιών που προέρχονται όχι μόνο από άλλα γλωσσικά , αλλά - κυρίως - από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα, η εξομάλυνση των ανισοτήτων, η δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ μαθητών στο δύσκολο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS