σχολεία
Έλεγχοι στα σχολικά κυλικεία

 

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής για την όσο το δυνατό πληρέστερη προστασία των καταναλωτών, και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, προχώρησε και κατά το σχολικό έτος 2009-10 σε συστηματικές επιθεωρήσεις του συνόλου των σχολικών κυλικείων της περιοχής. Το σχέδιο αυτό αποτελούνταν από δυο φάσεις:

 

Η 1η φάση, πραγματοποιήθηκε τη περίοδο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2009 και περιλάμβανε τον έλεγχο των σχολικών κυλικείων. Κατά τον έλεγχο αυτό διερευνήθηκε η ύπαρξη περιπτώσεων όπου χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, λόγω επικινδυνότητας και έγιναν συστάσεις για διορθώσεις εντός τακτού χρόνου. Βάσει των ευρημάτων της 1ης φάσης οργανώθηκε η 2η φάση, η οποία πραγματοποιήθηκε τη περίοδο Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου 2010, και περιελάμβανε τον έλεγχο των κυλικείων προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση προς τις προηγούμενες συστάσεις. Μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης του θέματος, επιδιώκεται η προστασία των παιδιών κατά τη διάρκεια ολόκληρου του σχολικού έτους, από λανθασμένες πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας στα σημεία πώλησης (κυλικεία).

 

Κατά τον επανέλεγχο, οι επιθεωρητές της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής διαπίστωσαν ότι :

 

  • 9% των κυλικείων δεν είχε την απαιτούμενη άδεια (βρίσκονταν σε διαδικασία έκδοσης άδειας).

     

  • Στο 30% έγιναν συστάσεις (κυρίως για μικροπαραλείψεις).

     

  • Στο 57% πωλούνταν είδη πέραν των επιτρεπομένων από την Υγειονομική Διάταξη

     

Συγκριτικά αποτελέσματα 

 

 

Σχολικό έτος 

2007-2008 

2008-2009 

2009-2010 

Απουσία άδειας 

20%

22%

11%

Συστάσεις σε θέματα υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων 

87%

49%

30%

Πώληση ειδών πέραν των επιτρεπομένων από τη Νομοθεσία 

81%

74%

57%

Απουσία εκπαίδευσης πάνω σε θέματα υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων 

- 

75%

33%

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν μια σαφή βελτίωση της κατάστασης στα κυλικεία σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της περιόδου 2007-2008, αλλά επίσης υποδεικνύουν ότι πέραν των τακτικών ελέγχων, ίσως μονόδρομος για την ουσιαστική επίλυση αυτού του προβλήματος αποτελεί η σωστή διατροφική διαπαιδαγώγηση παιδιών και γονέων. Σε αυτή την κατεύθυνση η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής έχει εκδώσει σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Καταναλωτή και ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Ανατολικής Αττικής, ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο. Το συγκεκριμένο φυλλάδιο, το οποίο διανέμεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς επιχειρεί, μέσω στοχευμένης ενημέρωσης των βασικών πυλώνων της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών, γονέων, δασκάλων), να προσφέρει με φιλικό για τα παιδιά τρόπο χρήσιμες συμβουλές και προτάσεις καταναλωτικής αγωγής και υγιεινής διατροφής.

 

Επιπλέον, η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής έχει δημιουργήσει μία ενημερωτική ιστοσελίδα, συνδεδεμένη στον δικτυακό της τόπο http://www.atticaeast.gr/, η οποία παρέχει πληροφορίες για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Στη σελίδα αυτή οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος, όπως διατροφικούς κινδύνους, θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, θέματα υγιεινής διατροφής κ.α. Οι πληροφορίες παρέχονται με τρόπο απλό και κατανοητό κάνοντας την πλοήγηση στην ιστοσελίδα εξαιρετικά εύκολη, απαντώντας ολοκληρωμένα στις αυξανόμενες ανάγκες του κοινού για ενημέρωση σε θέματα υγιεινής διατροφής και γενικότερης προστασίας του καταναλωτή.

 

Επισημαίνεται, ότι τα συμπεράσματα των ελέγχων στα κυλικεία προωθήθηκαν στα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να προχωρήσουν πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σε διορθωτικές ενέργειες ως προς τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων.

 

 


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS