Γιατί καθυστερεί η κατασκευή του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος

2ο Γυμνασιο Αρτέμιδας Γιατί καθυστερεί η κατασκευή του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος

Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος ακόμα κάνουν μάθημα σε κοντέινερ! Παρά τις αποφάσεις και τα σχέδια, η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος καθυστερεί.

Καθυστερεί γιατί παρά τις δεσμεύσεις και τις ανακοινώσεις, μόλις προχθές αποδόθηκε στο Δήμο το οικόπεδο όπου θα ανεγερθεί το νέο σχολείο!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος, Δημήτρης Μάρκου, δήλωσε τον Νοέμβριο του 2022 : «Μετά από πολύχρονη προσπάθεια καταφέραμε να δώσουμε λύση στη στέγαση ενός σχολείου, που στεγάζεται πολλά χρόνια σε κοντέινερς. Στο τέλος του 2023 το κτίριο θα είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους μαθητές του γυμνασίου» … Δηλαδή ο Δήμαρχος δεν γνώριζε για την πολεοδομική εκκρεμότητα?

Προχθές η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, προέβησαν σε ολοκλήρωση της εκπόνησης της 1/2023 μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής, με την οποία αποδίδεται στο Δήμο οικόπεδο για τη δημιουργία του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος.

Μετά την τήρηση όλων των προβλεπόμενων από το νόμο διαδικασιών, ολοκληρώθηκε η διοικητική διαδικασία και κυρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής σε οικοδομικά τετράγωνα του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι η αρχική ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης έγινε με το από15-09-1989 Π.Δ/γμα(ΦΕΚ 638Δ/9-10-1989) με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη στην ΠΕ 10-11 όπου περιλαμβάνονται τα οικοδομικά τετράγωνα που κυρώθηκαν και στη συνέχεια με την με αριθμ.πρωτ. ΠΕΧΩ.ΟΙΚ.32/Φ5-4/04/5-1-2005 Απόφαση Γ.Γ.Π.Α., αποφασίστηκε η τροποποίηση των όρων δόμησης στο Ο.Τ. Γ1314  (χώρος σχολείου).

Με τη με αρ.235/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδος εγκρίθηκε η σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο ΟΤ.Γ 1314, προκειμένου να διανοιχθούν οι οδοί και να καταστεί προσβάσιμος ο χώρος του σχολείου και ακολούθως, με τη με αριθμ. 348/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, εγκρίθηκε η ίδρυση του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος.

Μετά την τήρηση όλων των κατά νόμο διαδικασιών, συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας, σύνταξης και δημοσιοποίησης της μελέτης, συντελέστηκαν δύο στάδια αναρτήσεων ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Κατά την Α’ ανάρτηση υποβλήθηκαν τρεις ενστάσεις, οι οποίες κρίθηκαν, έγιναν αποδεκτές ενώ κατά τη Β’ ανάρτηση δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. Αφού ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες η εντεταλμένη Περιφερειακή σύμβουλος Χωρικού Σχεδιασμού κα Φωτεινή Δαλιάνη προχώρησε στην υπογραφή της απόφασης κύρωσης, των κτηματογραφικών διαγραμμάτων, των διαγραμμάτων και των πινάκων της Πράξης Εφαρμογής που συνοδεύουν την απόφαση αυτή.

Με την έγκριση της μελέτης ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας αποκτά το χώρο για τη δημιουργία του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος, δημιουργούνται οι τελικές ιδιοκτησίες των ιδιοκτητών προς οικοδόμηση, κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, οδοί και πεζόδρομοι προς χρήση από τους πολίτες και προασπίζονται τα δικαιώματα τους για μια ομαλή και ποιοτική διαβίωση.

Η απόφαση κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 6Τ8Υ7Λ7-5ΡΟ).

Π.Κ.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Tο σχόλιο θα δημοσιευθεί μόλις εγκριθεί από τον διαχειριστή. Διαβάστε τους όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email.