Νέο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας

Περιφερεια cosmote Νέο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας

Στην αξιοποίηση ακόμη μιας δυνατότητας που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, αλλά και την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους και τους πολίτες, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, με την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την εταιρεία Cosmote, η οποία προβλέπει την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων και συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού.

Η προγραμματική σύμβαση υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον Δ/ντη του Ομίλου ΟΤΕ Λ. Αντωνόπουλο, παρουσία και του ICT Sales – Head of Smart Cities, OTE Group Δ. Μαντά και της Διευθύντριας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μ. Μίσκα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με προϋπολογισμό 1,6 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση σε επιλεγμένα κτήρια της Περιφέρειας Αττικής ενός έξυπνου και ολοκληρωμένου συστήματος για την κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση των εξής:

● Κατανάλωση ενέργειας κτηρίων της Περιφέρειας

● Μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων των εσωτερικών χώρων των κτηρίων.

● Μέτρηση πλήθους παρευρισκόμενων εντός των κτηρίων

Τα οφέλη από το νέο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης

Το σύστημα αξιολογώντας την ανθρώπινη δραστηριότητα με την βοήθεια των αισθητηρίων του, θα επεμβαίνει αυτόματα, έτσι ώστε να επιτυγχάνει την βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η καταγραφή και διαχείριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα κτήρια θα γίνεται μέσω ασύρματων μετρητών, ώστε η Περιφερειακή Αρχή να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, σε πραγματικό χρόνο και απομακρυσμένα, την ενεργειακή τους κατανάλωση.

Με την τοποθέτηση δικτύου αισθητήρων στους εσωτερικούς χώρους των κτηρίων θα πραγματοποιείται συνεχής καταμέτρηση παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η ποιότητα του αέρα, που καθορίζουν τις καλές συνθήκες παραμονής επισκεπτών/κοινού και εργασίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας.

Η καταμέτρηση του πλήθους των παρευρισκόμενων ανά πάσα στιγμή στους κλειστούς χώρους των κτηρίων της Περιφέρειας θα γίνεται με τη εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών στις εισόδους/εξόδους των επιλεγμένων χώρων, με τρόπο που θα εξασφαλίζει την ανωνυμία, επιτυγχάνοντας έτσι αποφυγή της υπερσυγκέντρωσης ατόμων εντός των χώρων αυτών και πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού.

Τέλος, θα αναπτυχθεί ένα εξειδικευμένο λογισμικό μηχανικής μάθησης με σκοπό τη συσχέτιση των δεδομένων που συλλέγονται από τους διάφορους μετρητές/αισθητήρες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και την «εκπαίδευσή του» με κατάλληλους αλγορίθμους, ώστε να εξάγονται οι πιθανότητες έξαρσης διαφόρων συνθηκών και καταστάσεων.

Συνοπτικά, τα οφέλη για την Περιφέρεια και τους πολίτες από την ανάπτυξη του προτεινόμενου ολοκληρωμένου συστήματος είναι:

● Ολοκληρωμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, καταγραφή και διαχείριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των συνθηκών περιβάλλοντος στα κτήρια της Περιφέρειας.

● Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

● Έγκαιρος εντοπισμός συνθηκών επικίνδυνων για την υγεία των πολιτών

● Αποφυγή της μετάδοσης του κορωνοϊού

● Παραγωγή αναφορών και δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων (alerts) σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της ποιότητος του αέρος ή της πυκνότητας των ατόμων.

● Συλλογή και αποθήκευση των ενεργειακών δεδομένων, με σκοπό την επεξεργασία και διαχείρισή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Tο σχόλιο θα δημοσιευθεί μόλις εγκριθεί από τον διαχειριστή. Διαβάστε τους όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email.