Με ένα κλικ 17 έγγραφα του Δήμου Παιανίας

θυριδα govgr Με ένα κλικ 17 έγγραφα του Δήμου Παιανίας

Ψηφιακές υπηρεσίες μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον των θυρίδων του gov.gr έχουν πλέον οι δημότες του Δήμου Παιανίας. Με ένα κλικ μπορούν εύκολα να εκδώσουν συνολικά δεκαεπτά έγγραφα και να αποφύγουν πολύχρονες διαδικασίες και μετακινήσεις.

Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί τέσσερις θυρίδες και αφορούν την έκδοση των παρακάτω εγγράφων:
❖ από την Θυρίδα των Κοινωνικών Δομών
· Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Covid-19 (Εμβολιασμός)
❖ από την Θυρίδα του Δημοτολογίου
· Πιστοποιητικό Γέννησης
· Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
· Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
· Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών (εφόσον έχει εκδοθεί μία φορά)
· Άδεια Πολιτικού Γάμου
❖ από την Θυρίδα του Ληξιαρχείου
· Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (γεγονότα μετά το 2013)
· Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (γεγονότα μετά το 2013)
· Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης (γεγονότα μετά το 2013)
· Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (γεγονότα μετά το 2013)
❖ από την Θυρίδα του Δήμου (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για λόγους αυτεπάγγελτης αναζήτησης)
· Πιστοποιητικό Γέννησης
· Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
· Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
· Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών (εφόσον έχει εκδοθεί μία φορά)
· Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (γεγονότα μετά το 2013)
· Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (γεγονότα μετά το 2013)
· Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης (γεγονότα μετά το 2013)
· Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (γεγονότα μετά το 2013)

O πολίτης επιλέγει την αίτηση που χρειάζεται και ταυτοποιείται στο gov.gr. Συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης και την υποβάλει ηλεκτρονικά. Με την υποβολή της αίτησης εμφανίζεται στον πολίτη εικόνα που περιλαμβάνει τα μεταδεδομένα της αίτησης (στοιχεία πολίτη και Αριθμό Υπόθεσης) καθώς και δύο χαρακτηριστικά ασφαλείας, τον αλφαριθμητικό κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου και τον QR code. Ακόμη, περιλαμβάνει το κουμπί “Αποθήκευση” με το οποίο αποθηκεύεται η αίτηση σε αρχείο μορφής pdf.
 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Tο σχόλιο θα δημοσιευθεί μόλις εγκριθεί από τον διαχειριστή. Διαβάστε τους όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email.