Υπογράφηκε η σύμβαση για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Δήμου Παιανίας

αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Παιανία Υπογράφηκε η σύμβαση για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Δήμου Παιανίας

Στην υπογραφή της σύμβασης ύψους 2.826.580 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Παιανίας, προχώρησε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης. Ανάδοχος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού αναδείχθηκε η εταιρεία UW TECH HELLAS A.E.

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:
– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία διατάξεων παρακολούθησης λειτουργίας Αντλιοστασίων
– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία διατάξεων παρακολούθησης στάθμης και παροχής σε υδρευτικές δεξαμενές
– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία διατάξεων παρακολούθησης πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου
– Προμήθεια και εγκατάσταση, σε επιλεγμένες βασικές θέσεις του δικτύου του Δήμου Παιανίας (που θα ορίσει η Υπηρεσία), τριών (3) σταθμών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου που κωδικοποιούνται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΥΧ (Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου)
– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ασύρματου συστήματος αυτόματης τηλεμετρικής καταμέτρησης υδρομετρητών (A.M.R.)
– Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών.
– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ). Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (ΦΣΕ)
– Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας.
– Τεκμηρίωση και τη 2-μηνη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος
– Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού προσφερόμενου συστήματος

Βασικός στόχος όταν ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις της προμήθειας, είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών μέσω συστήματος επικοινωνίας, από όλα τα μετρούμενα σημεία του δικτύου ύδρευσης και τις νέες εγκαταστάσεις ύδρευσης σε κέντρο ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους.

Σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης υδατικών πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου λογισμικού στην άμεση σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού την παρακολούθηση της ποιότητας νερού και στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ακολούθως και μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου, οι μηχανικοί θα επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παιανίας.

«Τα οφέλη για τον Δήμο Παιανίας αλλά και τους κατοίκους με την ολοκλήρωση της προμήθειας είναι πολλά με κυριότερο όμως εκείνο της μείωσης των διαρροών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Σήμερα ο όγκος νερού που χάνουμε σε καθημερινή βάση είναι μεγαλύτερος από εκείνον που καταναλώνουμε. Επιπλέον θα πετύχουμε οικονομία κλίμακας καθώς θα έχουμε ακριβή στοιχεία για το που και με ποιον τρόπο θα πρέπει να παρέμβουμε. Πρόκειται για μια προμήθεια που θα μας επιτρέψει να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, να εξοικονομήσουμε πόρους και να παρέχουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στους δημότες» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Tο σχόλιο θα δημοσιευθεί μόλις εγκριθεί από τον διαχειριστή. Διαβάστε τους όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email.