Επιπλέον μισό εκατομμύριο για το αποχετευτικό των Καλυβίων και του Κουβαρά

1 Αποχετευση up Επιπλέον μισό εκατομμύριο για το αποχετευτικό των Καλυβίων και του Κουβαρά

Με απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου, που αφορά το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Σαρωνικού, εγκρίθηκε η αύξηση του ποσού χρηματοδότησης κατά 523.947,10 ευρώ από την Περιφέρεια, καθώς και η κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης της σύμβασης εργασιών, προκειμένου για την τελειοποίηση, έντεχνη ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

Το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων, κυρίως οικισμού Καλυβιών και Κουβαρά», συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.), χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση των τελευταίων μη κατασκευασμένων τμημάτων των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης, κατασκευή φρεατίων, σύνδεση με το υφιστάμενο λειτουργικό δίκτυο ακαθάρτων και αποκατάσταση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στο εύρος διέλευσης των αγωγών.

Σκοπός του έργου είναι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, να προκύψει ένα ενιαίο λειτουργικό δίκτυο ακαθάρτων με τελικό αποδέκτη το Κ.Ε.Λ. Μαρκόπουλου, δεδομένου ότι έως σήμερα έχουν κατασκευασθεί αυτοτελώς ορισμένα μόνο τμήματα της αποχέτευσης ακαθάρτων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Tο σχόλιο θα δημοσιευθεί μόλις εγκριθεί από τον διαχειριστή. Διαβάστε τους όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email.