Σε αργία 15 ημερών ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς

Λουκάς αργία Σε αργία 15 ημερών ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς

Την πειθαρχική ποινή της αργίας, για τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής και Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ, Δημήτρη Λουκά, διάρκειας 15 ημερών, και για τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΑΝΕΤΑΛ, διάρκειας 10 ημερών, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας με Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Μακρή, σύμφωνα με πληροφορίες του Mesogianews.

Οι αποφάσεις 2080-2081/2023 εκδόθηκαν επί των προσφυγών που ασκήθηκαν αντιστοίχως από τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής και από δημοτικό σύμβουλο κατά αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες τους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της αργίας έξι μηνών λόγω σοβαρής παράβασης καθήκοντος.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των συμβούλων του ΣτΕ, και τα περιστατικά της υπόθεσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 75, 76, 135, 138, 185, 252 και 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων, των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς τη “Δημοτική ανώνυμη εταιρεία ακινήτων Λαυρεωτικής” (ΔΑΝΕΤΑΛ).

Οι προσφεύγοντες, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής και ο δημοτικός σύμβουλος, είχαν οριστεί αντιστοίχως Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΝΕΤΑΛ. Κατόπιν της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ, με αποφάσεις του προχώρησε στην εκμίσθωση ορισμένων δημοτικών κοινοχρήστων χώρων σε ιδιώτες για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, μεταξύ άλλων, σε περιοχή στην παραλία Βρωμοπούσι Κερατέας (Καλοπήγαδο), που βρισκόταν εκτός της ζώνης παραλίας.

Παράλληλα, με άλλη απόφασή του, το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν εντός του χώρου αιγιαλού και παραλίας (στην ίδια περιοχή) ομπρέλες και ξαπλώστρες για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Έτσι λοιπόν επιβλήθηκε αρχικά στους προσφεύγοντες η πειθαρχική ποινή της αργίας έξι μηνών από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το λόγο ότι υπερψήφισαν τις παραπάνω αποφάσεις του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ.

Με τις παραπάνω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η πειθαρχική ευθύνη των αιρετών οργάνων ΟΤΑ εκτείνεται και στην άσκηση των καθηκόντων τους ως αιρετών εκπροσώπων του Δήμου στο ΔΣ δημοτικής ανώνυμης εταιρείας, καθώς συνδέεται λειτουργικά με τη διοίκηση από τον οργανισμό αυτόν, μέσω της δημοτικής επιχείρησης, των σχετικών τοπικών υποθέσεων. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η χρήση και εκμετάλλευση των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων αποτελεί τοπική υπόθεση, για την οποία αρμόδιο είναι το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο μπορεί με απόφασή του να παραχωρεί την αξιοποίησή τους σε ανώνυμη δημοτική εταιρεία που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Υπό τα δεδομένα αυτά, κρίθηκε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής είχε αρμοδίως εκδοθεί κατά το μέρος που αφορούσε στην παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης από τη ΔΑΝΕΤΑΛ των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων και ότι οι περαιτέρω αποφάσεις που έλαβε το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ για την εκμίσθωση του δημοτικού κοινοχρήστου χώρου στην παραλία Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο) για την εγκατάσταση τροχήλατης καντίνας είχαν ληφθεί με βάση σχεδιαγράμματα που αποτύπωναν την παραχωρηθείσα έκταση εκτός της χαραχθείσας γραμμής παραλίας.

Αυτό μάλιστα, επιβεβαιώθηκε και με συνεκτιμώμενη από το Δικαστήριο αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, κατά το μέρος που κήρυξε αθώο τον μισθωτή της καντίνας επί του αδικήματος της παράνομης επέμβασης σε αιγιαλό και παραλία (άρθρο 29 του ν. 2971/2001). Συνεπώς, κρίθηκε ότι οι προσφεύγοντες δεν υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα, κατά το μέρος που υπερψήφισαν τις αποφάσεις του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ με τις οποίες εγκρίθηκε η εκμίσθωση του χώρου αυτού για την τοποθέτηση καντίνας.

Περαιτέρω, όμως, με τις παραπάνω αποφάσεις του Δικαστηρίου κρίθηκε ότι το δικαίωμα απλής χρήσης της συγκεκριμένης παραλίας Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο) με τη δωρεάν διάθεση στους λουόμενους ομπρελών και ξαπλωστρών δεν είχε παραχωρηθεί στη ΔΑΝΕΤΑΛ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. Η παραλία αυτή ανήκε στη διαχείριση του Λιμενικού Ταμείου Λαυρίου και, συνεπώς, το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ δεν είχε την εξουσία να αποφασίσει τη χρήση της παραλίας αυτής με τη διάθεση στους λουομένους ομπρελών και ξαπλωστρών.

Το γεγονός ότι με την ίδια ως άνω αμετάκλητη ποινική απόφαση ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής απαλλάχθηκε από την κατηγορία της παράνομης επέμβασης σε παραλία για τον λόγο ότι “η απλή τοποθέτηση μη πακτωμένων στο έδαφος ομπρελών και ανακλίντρων δεν επέφερε μεταβολή του αιγιαλού και παραλίας” δεν ασκεί επιρροή, διότι το πειθαρχικό αδίκημα που του αποδόθηκε δεν ταυτίζεται με το ποινικό αδίκημα για το οποίο αμετακλήτως αθωώθηκε, καθώς τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά με την ποινική απόφαση αφορούσαν στην υλοποίηση και όχι στη λήψη των αποφάσεων του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ.

Συνεπώς, κατά το μέρος αυτό, οι προσφεύγοντες υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο κρίθηκε ως προσήκουσα η πειθαρχική ποινή της αργίας, για τον Δήμαρχο και Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ, διάρκειας 15 ημερών, και για τον δημοτικό σύμβουλο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΑΝΕΤΑΛ, διάρκειας 10 ημερών.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Tο σχόλιο θα δημοσιευθεί μόλις εγκριθεί από τον διαχειριστή. Διαβάστε τους όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email.