Τέλος οι ιπποδρομίες στο Μαρκόπουλο

ippodromies Markopoulo Τέλος οι ιπποδρομίες στο Μαρκόπουλο

Σχεδόν 100 χρόνια μετά την πρώτη ιπποδρομία στην Ελλάδα στο Φαληρικό Δέλτα (πρεμιέρα 20 Απριλίου 1925) μπαίνει τέλος στη δραστηριότητα που τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει μεταφερθεί στο Μαρκόπουλο.

Από τις πρώτες ημέρες που μεταφέρθηκαν οι ιπποδρομίες στο ολυμπιακό ακίνητο στο Μαρκόπουλο, η παρουσία των φιλίππων ήταν ισχνή. Το 2016 η «Ιπποδρομίες Α.Ε.» (συμφερόντων ΟΠΑΠ) που ανέλαβε τον ιππόδρομο επένδυσε ώστε να ανατρέψει την αρνητική κατάσταση που παρέλαβε, αλλά μάταια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, επένδυσε περισσότερα από €32 εκατομμύρια για την ανάπτυξη μιας ελκυστικής προϊοντικής πρότασης, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις συμβατικές υποχρεώσεις της σε διάφορους τομείς. Όμως οι ιπποδρομίες παρέμειναν ζημιογόνες και μη βιώσιμες, με τις συνολικές ζημίες της εταιρείας, από το 2016 μέχρι και το 2023, να ανέρχονται σε €100,3 εκατομμύρια.

Έτσι η εταιρεία, άσκησε το συμβατικό δικαίωμα της να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης του Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο και το ακίνητο θα επιστραφεί επισήμως στον ιδιοκτήτη του (ΟΔΙΕ Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση) εντός δύο μηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Ιπποδρομίες Α.Ε.»

Η Ιπποδρομίες Α.Ε. ανακοινώνει τη διακοπή της διοργάνωσης και διεξαγωγής ελληνικών ιπποδρομιών, με ισχύ από τις 30 Ιανουαρίου 2024, καθώς – όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης – ο μέσος πληθυσμός των εγγεγραμμένων στα μητρώα της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ) ενεργών ίππων είναι κάτω από 300 κατά τα τελευταία δύο συνεχόμενα έτη. Επιπλέον, η εταιρεία ασκεί το συμβατικό δικαίωμα της να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης του Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο. Το ακίνητο θα επιστραφεί επισήμως στον ιδιοκτήτη του (ΟΔΙΕ Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση) εντός δύο μηνών.

Η ελληνική ιπποδρομιακή δραστηριότητα υπήρξε για δεκαετίες εξαιρετικά ζημιογόνος. Παρά τις σημαντικές μακροχρόνιες προσπάθειες της Ιπποδρομίες Α.Ε. από τη στιγμή που ανέλαβε αυτή τη δραστηριότητα το 2016 και τις συνεχείς μεγάλες επενδύσεις της, οι ελληνικές ιπποδρομίες παρέμειναν ζημιογόνες και μη βιώσιμες. Για την ακρίβεια, οι συνολικές ζημίες της εταιρείας, από το 2016 μέχρι και το 2023, ανέρχονται σε €100,3 εκατομμύρια.

Η Ιπποδρομίες Α.Ε. έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αναστρέψει την αρνητική κατάσταση που παρέλαβε, καταβάλλοντας κάθε εύλογη και βέλτιστη δυνατή προσπάθεια για την αναβίωση και ανάπτυξη της ελληνικής ιπποδρομιακής δραστηριότητας. Ειδικότερα, από το 2016, η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από €32 εκατομμύρια για την ανάπτυξη μιας ελκυστικής προϊοντικής πρότασης, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις συμβατικές υποχρεώσεις της σε διάφορους τομείς.

Μεταξύ άλλων, η Ιπποδρομίες Α.Ε. αναβάθμισε τις εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο και ανέλαβε πλήρως τη συντήρηση τους. Επί σειρά ετών, παρείχε αυξημένα έπαθλα ιπποδρομιών, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της, καθώς και πλήθος κινήτρων για την αγορά ίππων από τους ιδιοκτήτες, συμπεριλαμβανομένων δημοπρασιών ίππων και δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.

Ακόμη, θέσπισε διαδικασίες και υιοθέτησε διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, με γνώμονα την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ανταγωνιστικότητας των ιπποδρομιών. Επίσης, εκσυγχρόνισε το στοιχηματικό προϊόν και το έκανε διαθέσιμο σε όλο το εύρος του δικτύου καταστημάτων ΟΠΑΠ, ενώ υλοποίησε εκτενείς δραστηριότητες marketing, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και προώθησης, ώστε να βελτιώσει την εικόνα των ελληνικών ιπποδρομιών και να προσελκύσει νέα κοινά και πελάτες.

Δυστυχώς, οι ελληνικές ιπποδρομίες και η στοιχηματική δραστηριότητα γύρω από αυτές συνέχισαν να φθίνουν σημαντικά, επιφέροντας μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, γεγονός που επίσης αναδεικνύεται από τη δραματική μείωση του ενεργού ιππικού πληθυσμού. Σήμερα, ο αριθμός των ενεργών δρομώνων ίππων στο Μαρκόπουλου φτάνει τους 172. Συνεπώς, εκλείπουν οι συνθήκες για τη διασφάλιση της ομαλής διοργάνωσης και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ιπποδρομιών.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους της και τους επαγγελματίες που σχετίζονται άμεσα με τις ελληνικές ιπποδρομίες (ενεργοί αναβάτες και αναβάτες προπόνησης), οι οποίοι ανέρχονται συνολικά σε 75 άτομα, η Ιπποδρομίες Α.Ε. θα μεριμνήσει για τον περιορισμό του αντίκτυπου των εξελίξεων σε αυτούς.

Συγκεκριμένα, για τους εργαζόμενους της Ιπποδρομίες Α.Ε., η εταιρεία θα υλοποιήσει μια σειρά μέτρων στήριξης, βάσει της εργασιακής κατάστασης τους (μόνιμη ή μερική απασχόληση). Για τους ενεργούς αναβάτες και τους αναβάτες προπόνησης, η εταιρεία θα προσφέρει αποζημιώσεις που θα αντανακλούν τις δραστηριότητες τους κατά την προηγούμενη χρονιά, καθώς και δωρεάν πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας για έναν χρόνο.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η ευζωία των ίππων που σταβλίζονται στις εγκαταστάσεις του Μαρκόπουλου παραμένει προτεραιότητα για την εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί η δυνατότητα δωρεάν παραμονής των ίππων στους στάβλους για ένα μήνα. Επιπλέον, όσον αφορά τη μεταφορά των ίππων σε άλλες ασφαλείς εγκαταστάσεις εντός της ελληνικής επικράτειας, η Ιπποδρομίες Α.Ε. θα επιδοτήσει μέρος του κόστους μεταφοράς για τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν έως πέντε ίππους.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω δράσεις θα κοινοποιηθούν από την εταιρεία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εν ευθέτω χρόνω.

Η Ιπποδρομίες Α.Ε. έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις παραπάνω εξελίξεις όλους τους εταίρους που εμπλέκονται με τη Σύμβαση Παραχώρησης, τη Σύμβαση Μίσθωσης και τις ελληνικές ιπποδρομίες. Για τους πελάτες και τους πράκτορες της εταιρείας, διευκρινίζεται ότι η παροχή αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος για τις ξένες ιπποδρομίες (από Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Νότιο Αφρική) συνεχίζεται κανονικά μέσω του δικτύου καταστημάτων ΟΠΑΠ.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Tο σχόλιο θα δημοσιευθεί μόλις εγκριθεί από τον διαχειριστή. Διαβάστε τους όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email.